“Meridyen Akademi Yıllık Toplantısı Gerçekleştirildi”

Meridyen Derneği çatısı altında 2011 yılında itibaren faaliyet gösteren Meridyen Circle birimi, yurt dışında çalışmalar yapan akademisyenlerle, Türkiye’nin entelektüel hayatına yön veren yazar ve akademisyenleri buluşturmaktaydı. 2017 yılı itibarıyla bugüne kadar Meridyen Circle olarak devam eden faaliyetlerin çerçevesi genişleterek, Meridyen Akademi ismi ile yeniden yapılandırıldı.

Tarih, Edebiyat, Psikoloji, Sosyoloji, İlahiyat, İşletme gibi sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışmalar yapan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen Meridyen Akademi yıllık toplantısı 14 Ocak 2017 Cumartesi günü dernek merkezimizde yapıldı.
Tanışma oturumuyla başlayan toplantıda, disiplinler arası çalışmalarının önemi vurgulanırken, katılımcılar akademik hayata katkı yönündeki gözlemlerini ve tespit edilen ihtiyaçları ve önerilerini paylaştı. Ayrıca Akademi – Popüler Kültür- Toplum üçlüsünün ilişkileri değerlendirildi. Toplantı yapılan ikramın ardından sona erdi.