Meridyen Circle 2012 Yıllık Toplantısı Gerçekleştirildi

Meridyen Circle 2012 yıllık toplantısı 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Türkiye’nin entelektüel hayatına yön veren yazar ve akademisyenlerin katılımıyla Meridyen Derneği’nde gerçekleştirildi.

Sosyal ve beşeri bilimlerin farklı alanlarında yer alan akademisyen ve yazarların katılımı ile gerçekleşen toplantının bu yılki teması ‘Dünyada Din Eğitimi’ idi.

Alanlarında uzman 40′a yakın akademisyenin katılımıyla gerçekleşen Meridyen Circle 2012 Yıllık Toplantısı, ‘İsrail ve Türkiye’deki Din Eğitimi’, ‘Amerika’da Din Eğitimi’ ve ‘Türkiye’deki Din Eğitimi’ başlıklı üç oturum yapıldı.

Meridyen Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Betül Argıt’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı Yrd. Doç. Dr. Şeyma Arslan’ın  ‘İsrail ve Türkiye’deki Din Eğitimi’ başlıklı sunumuyla devam etti.

İsrail eğitim sisteminin arka planından bahseden Yrd. Doç. Dr. Şeyma Arslan, hiçbir eğitim sisteminin bir takım teknik tartışmalar sonucunda oluşmadığını arka planın etkin bir rol oynadığını söyledi. İsrail eğitim sisteminde siyasi yapılanma ve dini eğitimi hakkında kısa bilgi veren Arslan, son olarak okul türleri ve din eğitimi hakkında bilgi verdikten sonra sözü Dr. Şule Albayrak’ a bıraktı.

Dr. Şule Albayrak ‘ Amerika’da Din Eğitimi’ başlıklı sunumuyla eğitimin öneminden ve Amerika’da din eğitiminde din-devlet ilişkisinin nasıl olduğundan bahsettikten sonra sunumuna Amerika’da eğitimi, dini okullara devlet desteği meselesi, devlet okullarında din dersleri (Amerika’daki devlet okullarında İncil okutulması ve dua) ve evrim teorisi olmak üzere üç başlık içinde inceledi.

‘Türkiye’deki Din Eğitimi’ başlıklı sunumuyla son oturumu gerçekleştiren Esra Albayrak, tartışmasız bir şekilde devletlerin eğitimin içinde olduğunu ve nüfusun hem İsrail hem de Amerika örneğinde olduğu gibi Türkiye’de de etkin bir rol olduğunu söyledi.

Devletlerin eğitim politikalarının özellikle din eğitimi politikalarının din ve devlet işleriyle paralel bir şekilde yürüdüğünü söyleyen Albayrak, eğitimin din-devlet ile olan ilişkisinin tartışılması ve daha sonra bunların ne tür din eğitimi modellerine götürdüğünden bahsetti.

Meridyen Circle 2012 yıllık toplantısı, dinleyicilerin sorularıyla katıldıkları değerlendirmenin ardından son buldu.