Meridyen Genç 2015-16 Dönemi Eğitim Programı Başlıyor!

Meridyen Genç, Meridyen Derneği’nin kuruluşundan bu yana iki temel çalışma alanı olan Sosyal Bilimler ve Sonpeygamber.info çerçevesinde, gençlerin aktif olarak katılabilecekleri ve sorumluluk üstlenebilecekleri projeler üretmek, Türkiye’de ve dünyada İslam dünyasını yakından ilgilendiren sosyo-politik konu ve kavramların sahih bir itikadi bakış açısıyla ele alınabileceği platformlara ev sahipliği yapmak, Sanatın evrensel dilini kullanarak, Hz. Peygamber (sav)’i dünyaya anlatmak gayesiyle çalışmalarına başlıyor.

2015-16 Dönemi Meridyen Genç Eğitim Programı

– Meridyen Münazara Kulübü

“Her düşünceye bir şans ver” sloganıyla yola çıkan kulübümüz dördüncü yılında eğitimlerine devam ediyor.

Meridyen Münazara Kulübü 2015-16 eğitim dönemi başlamış olup, kayıtlar kapanmıştır.

– Kurmaca Kısa Film Atölyesi

Bir kısa filmin senaryo yazımından prodüksiyonuna kadar her aşamasının tecrübe edileceği, lisans öğrencilerine yönelik bir atölye çalışmasıdır.

Eğitmen:                        Gökhan Yorgancıgil

Başlangıç Tarihi:          7 Kasım 2015 Cumartesi, 14:00 – 16:00

Yer:                                Meridyen Derneği, Üsküdar

Atölye Programı:

Temel Senaryo Eğitimi, Senaryo Yazımı ve Prodüksiyon aşamalarını içerir.

Atölye programı için öngörülen süre 22 haftadır. Haftada bir defa, Cumartesi günleri, 14:00 -16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Program, 18-25 yaş arasındaki gençlere yöneliktir.

Devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Atölyeye katılım için ilk müracaatlar e-posta yoluyla Meridyen Derneği’ne ([email protected]) yapılacaktır.*

Katılım kontenjanla sınırlıdır. İnternet üzerinden başvurusunu yapanlarla, 7 Kasım 2015 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ilk derste mülakat yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi:  5 Kasım 2015 Perşembe

Katılım ücretsizdir.

* Başvuruda şu bilgiler yer almalıdır: Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Eğitim Durumu, Okul (Fakülte, Bölüm, Sınıf), İletişim Bilgileri (Telefon ve E-posta).

– Tematik Siyer Okumaları

Meridyen Derneği, on yıla yakın bir süredir yürütmekte olduğu, 4 dilde yayın yapan, ilmi derinliğe ve akademik referanslı zengin içeriğe sahip Sonpeygamber.info web portal projesi ile İslam Peygamberi Hz. Muhammed (sav)’i çağımız insanına anlatmaktadır.

‘Tematik Siyer Okumaları’ ile alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde, gençlerin Hz. Muhammed (sav)’in hayatına bütün yönleriyle vâkıf olmalarına ve sünnetini kendi hayatlarına tatbik ederek, inançlarını doğru temeller üzerine inşa etmelerine katkıda bulunulması hedeflemektedir.

Başlangıç Tarihi:       14 Kasım 2015 Cumartesi, 11:00 – 13:00

Yer:                             Meridyen Derneği, Üsküdar

Program:

İslâm Öncesi Arabistan / Siyasi ve Sosyal Yapı / Neden Arap Yarımadası? Yrd. Doç. Dr. Nihal Şahin Utku – 14 Kasım 2015 Cumartesi

Siyer Nedir? Niçin Siyer Okumalıyız? Kur’ân-ı Kerîm’i Doğru Anlamada Siyerin Rolü, Prof. Dr. Hayrettin Karaman – 21 Kasım 2015 Cumartesi

Hz. Peygamber (sav)’in Çocukluğu ve Gençliği, Psk. Yasemin Aslay, 28 Kasım – 5 Aralık 2015 Cumartesi

Seyahat, Yolculuklar, Çobanlık ve Ticaret Hayatının Hz Peygamber (sav)’e (ve insana) Kazandırdıkları,  Dr. Mustafa Özel – 12 Aralık 2015 Cumartesi

Hz. Peygamber (sav)’in Evlilik Hayatı, Doç. Dr. Huriye Martı – 19 Aralık 2015 Cumartesi

Hz. Peygamber (sav)’in Sosyal Çevresiyle İlişkisi, Dr. Necdet Subaşı – 26 Aralık 2015 Cumartesi

Hira/İnziva Günleri, Ahmet Taşgetiren – 2 Ocak 2016 Cumartesi

İlk Vahyin İnişi, Prof. Dr. Bekir Topaloğlu – 9 Ocak 2016 Cumartesi

İlk Muhatapları Tarafından Vahyin Algılanma Biçimi, Prof. Dr. Yavuz Ünal – 06 Şubat 2016 Cumartesi

İlk Yıllarda İslam Davetinin Ana Konuları, Doç. Dr. Kerim Buladı – 13 Şubat 2016 Cumartesi

Hidayet ve İhtida Olaylarının Sebepleri ve Müslümanların Bu Süreçteki Sorumlulukları, Doç. Dr. Ali Ayten – 20 Şubat 2016 Cumartesi

Sahabenin Hz. Peygamber (sav)’e Bağlılığını Anlama, Klinik Psikolog Mehmet Dinç – 27 Şubat 2016 Cumartesi

Darul Erkam, Ahmet Taşgetiren – 5 Mart 2016 Cumartesi

İslama Davet Metotları, Levent Uçkan – 12 Mart 2016 Cumartesi

Tarihi ve Güncel Anlamıyla Hicret, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan – 26 Mart 2016 Cumartesi

Program, haftada bir defa, Cumartesi günleri, 11:00 -13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

15-25 yaş arasındaki gençlere yöneliktir.

Programa katılım için e-posta yoluyla [email protected]  adresine kayıt yapılacaktır.*

Katılım ücretsizdir.

Programın en az 2/3′sine katılan kişilere Katılım Belgesi verilecektir.

* Başvuruda şu bilgiler yer almalıdır: Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Eğitim Durumu, Okul (Fakülte, Bölüm, Sınıf), İletişim Bilgileri (Telefon ve E-posta).

Yazıyı paylaş “Meridyen Genç 2015-16 Dönemi Eğitim Programı Başlıyor!”