Meridyen Genç Tematik Siyer Okumaları Medine Dönemi Başlıyor!

Meridyen Derneği, on yıla yakın bir süredir yürütmekte olduğu, beş dilde yayın yapan, ilmi derinliğe ve akademik referanslı zengin içeriğe sahip Sonpeygamber.info web portal projesi ile İslam Peygamberi Hz. Muhammed (sav)’i çağımız insanına anlatmaktadır.

‘Tematik Siyer Okumaları’ Hz. Peygamber (sav)’in kişilik, ahlâk ve hayatını yaşadığımız hayata dahil edebilmenin ipuçlarını sunma niyetiyle genç kuşaklar için düzenlenmektedir. ‘Mekke Dönemi’ni geçtiğimiz yıl tamamladığımız bu çalışma, ‘Medine Dönemi’ ile bu sene son bulacak.

Hz Peygamber (sav)’in hayatını kronolojik olarak anlatmaktan çok olayların bütününü ve bu bütün içine serpilmiş ahlâki ve dinî ilkeleri öne çıkarmayı amaçlayan programda, sunumlar kısmen ilahiyat alanından kısmen de farklı disiplinlerden ilim ve sanat erbabı tarafından gerçekleştiriliyor. ‘Hz. Peygamber (sav)’in hayatını günümüz insanı nasıl okuyabilir?’ sorusuna cevap aradığımız bu programda amaç, siyerin sadece ilahiyatçılar için değil kendini Müslüman kimliği ile ifade eden her insan için kılavuz olması gerektiğini gençlerimize gösterebilmektir.

Başlangıç Tarihi: 1 Ekim 2016 Cumartesi, 11:00 – 13:00

Konu: Tevhid- Şirk Mücadelesi Bağlamında Mekke Döneminde Müşriklerle İlişkiler

Konuşmacı: Prof. Dr. Adem Apak 

Yer: Meridyen Derneği, Üsküdar

Programda yer alan diğer derslerin konu başlıkları ve konukları ileriki tarihlerde açıklanacaktır. 

Program, haftada bir defa, Cumartesi günleri, 11:00 -13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılım ücretsizdir.