Gazeteci Taha Kılınç Meridyen Münazara Kulübü Eğitim Programı’nda!

Meridyen Münazara Kulübü eğitim programının 20 Mart Cumagünü yapılan dersi Taha Kılınç’ın katılımıyla dernek merkezinde gerçekleştirildi.

Meridyen Münazara Kulübü üyelerinin katılımıyla gerçekleşen dersin öncesinde, Meridyen Münazara Kulübü eğitmeni Yavuz Yiğit“Meridyen Münazara Kulübü Eğitim Programı” hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

Ortadoğu’nun Siyasi Tarihi” konusu çerçevesinde gerçekleşen eğitimde, Taha Kılınç sözlerine şöyle başladı:

“Ortadoğu dediğimiz zaman, çok geniş bir alanı ve derin bir tarihi göz önüne almamız gerekir. Ortadoğu tarihinin günümüze uzanan kısmını dört bölüme ayırmak istediğimde, 1909 tarihini başlangıç olarak seçiyorum. Çünkü 1909 dönemi, coğrafyamızda iki önemli dönüm noktasının olduğu zaman dilimidir. Birincisi, İsrail’in resmi başkenti Tel Aviv’in kuruluşu, ikincisi ise Sultan II. Abdülhamid’in devrilişidir. 1916 yılında bugün hala Ortadoğu’daki bütün siyasal, sosyal ve hatta ekonomik bölünmelerin hepsini ciddi bir şekilde etkileyen Sykes-Picot Anlaşması gizlice imzalanmıştır.”

Ortadoğu ülkelerinin tarihi süreçleri hakkında bilgi veren Kılınç, sözlerine Ortadoğu’nun Türkiye ile ilişkisine değinerek devam etti:

“1938 ve sonrasında Türkiye tek partili döneme başlamıştır. 1938-48 yılları arasında İsrail’in kuruluşu ile bölge tamamen bir Yahudi göçüne ve işgaline sahne olurken, Türkiye de o sırada tek partili sisteme geçmiş ve dini yasakların en yoğun olduğu dönemi yaşamıştır.”

“İsrail’in kuruluş sürecinde iki önemli sima vardır. Birincisi, İsrail’in milli marşını yazan kişi olan Hatikva’dır. İkincisi ise İbranice’nin tekrar hayata geçirilmesinde rol oynayan Eliezer Ben-Yehuda’dır. Yahudiler’in bir dil etrafında birleşebileceklerini düşünen Eliezer Ben-Yehuda İbranice dilini hayata geçirmiştir. 1948 yılında İsrail kurulduğunda, eğitim dillerini ve kültürel olarak ortaya koymuş oldukları her şeyin temelini Yehuda oluşturmuştur. 1948 yılında Ben Gurion, İsrail’in kuruluş bildirgesini resmen ilan etmiştir.”

1909-48 yılları arasını birinci dönem, 1948-70 yılları arasını ikinci dönem, 1970-2000 yılları arasını üçüncü dönem, 2001 ve günümüz, yani El-Kaide ve Işid’in ortaya çıktığı dönemi ise dördüncü dönem olarak ele alan Kılınç, son olarak Ortadoğu ile ilgili kitap tavsiyelerinde bulunduktan sonra öğrencilerin sorularını cevaplayarak sözlerini sonlandırdı.