AKSM Konferansları: Çocuk ve Gençlerde Sağlıklı Cinsel Kimlik Gelişimi | Prof. Dr. Mücahit Öztürk

Günümüzde kitle iletişim araçlarının bir hayli fazla yoğun bir şekilde çocuklar tarafından kullanılıyor olması ve buna sınır koyabilmemizin çok fazla kolay olmaması sebebiyle ortaya çıkan bir durum var; çocuklarımız, bize göre çok daha erken bilgi sahibi oluyorlar. Bu kimi zaman olumlu, kimi zaman da olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bilginin artması, bilginin paylaşılması, bilgi sahibi olunması bu durumun olumlu tarafını oluşturuyor. Fakat bu çocukların gelişimsel düzeylerinin, ruhsal yapılarının da bu bilgiyi kaldırabilecek durumda olmayışı zaman zaman bazı sorunlara sebep oluyor.

Anne-babalar olarak bu bağlamda zorlandığımız konuların başında da cinsel konular geliyor. Gelişimsel süreçleri içerisinde çocukların cinsel gelişimleriyle ilgili birtakım konularda açmazlar, sorunlar karşımıza çıkabiliyor. Bu noktada, daha erken bebeklik döneminden başlayarak ergenlikle birlikte yoğun bir şekilde artan problemlerle karşılaşıyoruz. Öncelikli olarak bu problemlerin tanınmasında, tayin edilmesinde ön bilgilerimiz olması gerekiyor ki sağlıklı bir nesil yetiştirebilelim.

AKSM Konferansları: Çocuk ve Gençlerde Sağlıklı Cinsel Kimlik Gelişimi | Prof. Dr. Mücahit Öztürk (PDF) indirmek için tıklayın