AKSM Konferansları: İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar | Prof. Dr. Hayrettin Karaman

Aile toplumun temelidir, temel kurumudur. Bu, bizim cemiyetimize ya da İslam ümmetine mahsus bir ilke değildir; başka toplum ve topluluklarda da aile ve ailenin toplum içindeki fonksiyonu hakkında buna benzer cümleler söylenmektedir.

Öte yandan, şekli şemali değişse de, hâkimi ana ya da baba, kadın ya da erkek, küçük ya da büyük olsa da, tarih boyunca bütün cemiyetlerde –farklı şekillerde olsa da– aile hep var olmuştur.

Bir zamanlar hem evlilik hem aile aleyhine bir hareket başlamıştı. Evlenmeyi hem aşkı öldüren bir bağ, bir esaret olarak ifade ediyorlardı, hem de bizim inancımız ve iddiamızın tersine aile içerisinde çocuk yetiştirmenin onun geleceği, gelişimi, yetişmesi bakımından anormal ve olumsuz etkileri olduğunu ifade ediyorlardı, –ki biz bunların aksine inanıyor ve aksini iddia ediyoruz.

AKSM Konferansları: İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar | Prof. Dr. Hayrettin Karaman (PDF) indirmek için tıklayın