AKSM Konferansları: Osmanlı’da Çocuk ve Gençlik | Lale Uçan

Yapacağım konuşmayı çocuklar ve gençlik kapsamında onların eğitim aldığı kurumlar ve onlara uzanan yardım cemiyetleri olarak iki ana kısımda ele almaya çalışacağım.

Eğitim kurumları kapsamında: Sıbyan mektepleri, rüşdiye mektepleri hakkında çok kısa açıklamanın ardından kız çocuklarını eğitimi kız rüşdiyeleri, eğitim yönünden önemli bir

gelişme olan kız öğretmen okulu( darülmuallimat); kızların meslek edindirmek amaçlı açılan hastabakıclık ve hemşire faaliyetleri üzerinde çok kısa durmaya çalıştıktan sonra çocuklara ve gençlere yardımcı olmaya çalışan dernekler olarak da; Dârüşşafaka, Himaye-i Etfal Cemiyeti, Topkapı Fukaraperver Cemiyeti, Darülaceze’de çocuk kimliği ve

Darülaceze’nin bünyesinde faaliyete geçen Irzaneler hakkında bilgiler vermeye çalışacağım.

AKSM Konferansları: Osmanlı’da Çocuk ve Gençlik | Lale Uçan