Makale Çağrısı – Tasavvuf ve Türk-İslâm Edebiyatı Özel Sayısı

Hadis ve Siyer Araştırmaları’ndan

 “Tasavvuf ve Türk-İslâm Edebiyatı Özel Sayısı”

2015’ten beri yılda iki sayı halinde yayımlanan Hadis ve Siyer Araştırmaları, İslâmî ilimler içerisinde hadis ve siyerin birikiminden istifade etmeyi ve aynı zamanda söz konusu birikime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İlk sayısından bu yana uluslararası dergicilik standartlarından taviz vermeksizin yayın hayatını sürdürmeyi hedeflemiş olan Hadis ve Siyer Araştırmaları, disiplinlerarası bir perspektif benimsemekte ve bu yaklaşımı doğrultusunda bütün ilmî araştırma alanlarının hadis ve siyer sahasına katkılarını beklemektedir.

Bu noktada Hadis ve Siyer Araştırmaları farklı ilmî geleneklerden gelen akademisyenlerin birikimlerinden istifade edebilmek amacıyla Türkçe’nin yanı sıra Arapça, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde makalelere; ayrıca tercümelere, değerlendirme yazılarına, kitap değerlendirmelerine, araştırma notu ve yazışmalara da yer vermektedir.

Hadis ve Siyer Araştırmaları’nın Aralık 2018 sayısı “Tasavvuf ve Türk-İslâm Edebiyatı Özel Sayısı” olarak raflardaki yerini alacak. Dergide hadis ve siyer disiplinlerinin tasavvuf ve Türk-İslâm edebiyatı disiplinleriyle kesiştikleri alanlara dair çalışmalara yer verilecek.

Dergide yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınacak makale, tercüme, metin neşri, araştırma notu, kitap değerlendirmesi vb. çalışmaların en geç 15 Kasım 2018 tarihine kadar[email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Derginin bu özel sayısına, konuya ilgi gösteren bütün akademisyenlerin katkılarını bekliyoruz.

Ahmet Murat ÖZEL

Sayı Editörü