Nesiller Buluşuyor: Farklı Kuşakların Gelenek Algısı

Meridyen Derneği’nin sosyal projelerinden olan “Nesiller Buluşuyor” toplantı dizisinin beşincisi, 13 Şubat 2010 Cumartesi günü Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle yapıldı.

Zahide Ülkü Bakiler’in moderatörlüğünü üstlendiği programda T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü Doç Dr. Ayşen Gürcan ve Eğitimci Yazar Necla Koytak’ın katılımıyla “Farklı Kuşakların Gelenek Algısı” konusu ele alındı. Gençler ve yetişkinlerin gelenek algısı üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Eğitimci Yazar Necla Koytak sözlerine geleneğin tanımı ve gelenek algısı üzerine yaptığı açıklamalarla başladı. Zihnimizdeki gelenek algısı çerçevesinin daha önceden hazır bir bilgilenme ile karşılandığını, bunun genellikle toplumsal ve kültürel bir çerçevede gerçekleştiğini, inanan insanların vahiyden kaynaklanan kültürle bunları yorumladığını ve anlamlandırdığını belirtti.  Ardından Doç. Dr. Ayşen Gürcan geleneğin kendini gelenek olarak tanımlamadığını, bunun modernitenin ortaya koyduğu bir kavram olduğunu söyledi. Geleneği tanımlama kriterlerinin eski olan ve bugün yorumlanan gelenek olarak ikiye ayrıldığını belirten Gürcan, geleneksel çerçeveden bakıldığında nesiller arasında çatışma olacağını ve geleneğin kendini mutlaklaştırmaması gerektiğini, mutlak olanın yaratıcı olduğunu söylerken, geleneğin savunulmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Eğitimci Yazar Necla Koytak modernizm karşısında geleneğin konumundan bahsederken, kadim dinlerin etkinliğinin en yoğun olduğu zamanlarda sorulara vahiy kaynaklı cevaplar verildiğini, aydınlanmadan sonra aklın ön plana çıktığını ve modern düşüncenin insan aklını tüm bilgilerin kaynağı olarak kabul ettiğini belirtti. Koytak sözlerine modernizmin tüm bağlarının yeniden tanımlamasına ve modernizmin, geleneğin insandan ve vahiyden kaynaklanan noktalarında da oluşan değişimine değinerek devam etti. Doç. Dr. Gürcan geçmiş nesillerin şimdiki nesilleri kınadığını, oysa bu fikir ortadan kaldırıldığında yetişkinlerin ve gençlerin uyum içerisinde yaşayabileceğini söyledi. Necla Koytak  da konuşmasında Doç. Dr. Gürcan’ın bu fikrine paralel olarak anne-babaların gençlerle ve çocuklarla bir araya gelerek güzel ve uygun bir sistem oluşturabileceğini, ütopik olanı gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Eğitimci Yazar Necla Koytak modernizmin, geleneği terki de beraberinde getirdiğini, ülkemizde modernizmi tam taşıyamadığımızı ama aynı zamanda da yok sayamadığımız için arada kaldığımızı belirtti. Geleneği sorgulama yeteneği, mevcut otoriteyi yargılama ve içgüdüsel dışlamaya neden olacağından, gençlerin başkaldırılarını yönlendirebilmenin gerekliliğini vurgulayan Doç. Dr. Gürcan, gençlerin bu yönlenme için yeterlilik seviyesinden bahsederken, gençlere belli bir misyon yüklenmesi gerektiğini, bu konuyla ilgili sorunların ortaya çıkışının aile eğitiminden önce çocuk eğitimine yapılan vurgudan kaynaklandığını dile getirdi.

Geniş bir genç katılımcı kitlesinin takip ettiği toplantıda farklı kuşakların geleneğe bakışını ve gelenek algısını yansıtan sokak röportajları videosu da gösterildi. Farklı yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı etkinlikte, uzman konuklar dinleyicilerin sorularını da cevapladı.