Sonpeygamber.info Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi Yayın Hayatına Başladı!

Meridyen Derneği tarafından 2007 yılında kurulan Sonpeygamber.info Web Portalı ile Hz. Peygamber (sav)’i temel kaynaklara dayanarak anlama ve anlatma çabası yönünde atılan adımlar yeni bir sahaya açılıyor. Sonpeygamber.info Projesi kapsamında yürütülen “Hadis ve Siret Ödülleri”, “Siyer Atölyesi” ve “Türkiye’de Tüm Yönleriyle Siyer Çalışmaları Sempozyumu” gibi akademik faaliyetlerin tamamlayıcısı ve bir sonraki adımı olarak Hadis ve Siyer Araştırmaları dergisi yayın hayatına başladı.

Yılda iki sayı halinde hakemli bir dergi olarak yayımlanacak Hadis ve Siyer Araştırmaları İslâmî ilimler içerisinde mesaisini Hz. Peygamber (sav)’in hayatından hareketle hem Müslümanlara hem de tüm insanlığa her devirde rehberlik edecek ilkeleri belirlemeye teksif eden hadis ve siyer ilimlerinin birikiminden istifade etmeyi ve aynı zamanda söz konusu birikime katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Hadis ve Siyer Araştırmaları disiplinlerarası bir perspektif benimsemekte olup bu yaklaşımı doğrultusunda bütün ilmî araştırma alanlarının hadis ve siyer sahasına katkılarına açıktır. Farklı ilmî geleneklerden gelen akademisyenlerin birikimlerinden istifade edebilmek amacıyla Türkçe’nin yanı sıra Arapça, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde makalelere de dergide yer verilecek.

Dergi içeriğinin tamamına hadisvesiyer.info adresinden online ulaşabilirsiniz.