Sîreti Sûrette Görmek 4 / “Siyer ve Klasik Sanatlar” Çalıştayı Yapıldı

Sîreti Sûrette Görmek çalıştay dizisinin dördüncü toplantısı “Siyer ve Klasik Sanatlar” başlığıyla 20 Mart 2019 tarihinde Marmara Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi işbirliği ile Hz. Peygamber’in sanat ve edebiyat formlarıyla anlatımı meselesini kapsamlı bir şekilde ve disiplinlerarası bir perspektifle tartışmaya açmayı hedefleyen bir proje hayata geçirildi. “Sîreti Sûrette Görmek” üst başlığıyla düzenlenmeye başlanan bir dizi çalıştayda edebiyattan sinemaya, klasik sanatlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimleri masaya yatırılıyor. Projede bir taraftan örnekler üzerinden eleştirel durum değerlendirmesi yapılırken bir taraftan da yapıcı teklifler sunulması amaçlanmakta. 

Bu bağlamda 29 Kasım 2017’de “Hz. Peygamber’i Kurmaca Dünyada Yazmak” başlığıyla düzenlenen ilk toplantıda roman ve öykü gibi modern edebî türler ile siyer yazıcılığı arasındaki ilişki ele alınırken 11 Nisan 2018’de “Modern Şiirde Hz. Peygamber’i Söylemek” temasıyla tertiplenen ikinci çalıştayda modern şiirin imkânları üzerinde duruldu. 

Sîreti Sûrette Görmek çalıştay dizisinin üçüncü toplantısı, “Siyer ve Görsel Sanatlar” başlığıyla 25 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirildi ve bu çalıştayda  sinema ile görsel sanatlar tartışma konusuydu.

Sîreti Sûrette Görmek çalıştay dizisinin dördüncü toplantısı, “Siyer ve Klasik Sanatlar” başlığıyla 20 Mart 2019 tarihinde Marmara Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Dördüncü çalıştayda hat, minyatür ve musiki sanatlarının imkanları ve siyeri ele alış biçimleri tartışıldı.

Toplantı, Meridyen Derneği Başkanı Melike Koç ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

“Siyer ve Görsel Sanatlar” Çalıştayının birinci oturumunda Prof. Dr. Burhanettin Tatar “Seküler Mekân ve Kutsal Arasında Bir Dehliz (Liminal Mekân) Olarak Sanat Eseri”, Öğr. Gör. Efdalüddin Kılıç “Dönüşüme Aracılık Etmesi Bağlamında Yazı Sanatı”, Dr. Öğr. Üyesi Savaş Çevik “Hat Sanatı ve Hilye-i Şerîfede Hz. Peygamber’in Soyut Tasviri”, Doç. Dr. Hilal Kazan “Hilye-i Şerîfelerin Geleneksel Biçimlerindeki Değişmeler Üzerine” başlıklı tebliğlerini sundular. Birinci Oturum Prof. Dr. Aziz Doğanay’ın müzakere konuşması ve soru – cevap bölümüyle sona erdi.

İkinci Oturum, Doç. Dr. Nicole Kançal-Ferrari’ni “İki Âlem Arasında Elçilerin Görselleştirilmesi: Meleklerin Kanatları”, Öğr. Gör. Betül Bilgin’in “Kutsal Olanın Resmedilmesi: Hz. Peygamber Tasvirlerinin Hususiyeti”, Prof. Dr. Bahattin Yaman’ın “Tarih Boyunca Hz. Peygamber Tasvirlerinde Kutsallığı İfade Biçimleri”, Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz Biçer Özcan’ın “Minyatürlerde Hz. Peygamber Kisvesi ve Sancağı Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı sunumlarının ardından Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Taşkent’in müzakeresiyle sona erdi.

Toplantının üçüncü oturumu Prof. Dr. Ahmet Hakkı Türabi’nin “Hz. Peygamber Sevgisinin Dînî Musıkîmizdeki Yansımaları” başlıklı sunumuyla açıldı. Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya’nın “Hz. Muhammed (sav)’i Söyleyen Musıkî” ve Dr. Savaş Ş. Barkçin’in “Müzikte Hz. Peygamber Aşkı” başlıklı tebliğlerinin ardından oturum, Hakan Alvan’ın müzakere konuşmasıyla devam etti.

Sîreti Sûrette Görmek çalıştay dizisinin dördüncü toplantısı, “Siyer ve Klasik Sanatlar” çalıştayı, Prof. Dr. Fatih Andı ve Fatma Ekinci’nin değerlendirme konuşmalarının ardından sona erdi. 

İlk iki çalıştayda sunulan tebliğler ve müzakerelerden oluşan “Çalıştay Tebliğler Kitabı, Sîreti Sûrette Görmek I-II / Kurmaca Dünyada Hz. Peygamber’i Yazmak ve Modern Şiirde Hz. Peygamber’i Söylemek” başlığıyla Meridyen Derneği tarafından kitaplaştırılarak yayımlandı. Diğer programlarda sunulan tebliğ ve müzakereler de 2019 yılı içerisinde yayımlanacak.

Sîreti Sûrette Görmek I-II / Kurmaca Dünyada Hz. Peygamber’i Yazmak ve Modern Şiirde Hz. Peygamber’i Söylemek” başlıklı kitapla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.