Sosyal Bilimler Proje Destek Bursları

MERİDYEN DERNEĞİ BURS YÖNETMELİĞİ

 

Meridyen Derneği’nin öncelikli amacı Sosyal Bilimler alanında Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde çalışmalar yapmakta olan ilim insanlarını desteklemek, ülkemizde bu alanda yapılmakta olan çalışmaların niteliğini arttırmak ve kendi değerleri ile ilişiğini koparmamış, dünya çapında geçerli bir ilmi geleneğin oluşumuna katkıda bulunmaktır. 2006 yılından bu yana birçok ilim insanını destekleyen Meridyen Derneği’nin, 2020 yılı Yüksek Lisans ve Doktora Burs programı ile bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Burslara yurt içinde ve yurt dışından herhangi bir Yüksek Lisans ve Doktora programına kayırlı olan öğrenciler başvurabilir.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri çalışmalarının herhangi bir aşamasında burs müracaatında bulunabilir.

Söz konusu burslar tek seferlik ve karşılıksız olarak verilir.

Öğrencinin talep ettiği ihtiyacın tamamı veya bir bölümü karşılanabilir. Meblağ öğrencinin öğrenim hakkı kazandığı ülkenin ekonomik şartlarına ve Meridyen Derneği’nin bütçe imkanlarına bağlı olarak belirlenir. Burs miktarı tek seferlik olarak verilmekle birlikte ödemeler Meridyen Derneği’nin bütçesi dahilinde, burs kabulünün ilanından itibaren söz konusu öğrenim yılı içerisinde öğrenciye ödenmek şartıyla, iki, üç veya dört taksitlendirmede gerçekleştirilebilir.

Burslarımız dil öğrenme desteğini kapsamayıp Yüksek Lisans veya Doktora çalışmaları ile sınırlıdır.

Yurtiçi veya yurtdışında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları yapan öğrenciye alanıyla ilgili sunum yapmak üzere kabul aldığı yurtdışı konferans(lar), sertifika programları, bilimsel etkinliklere katılım ile veri toplama masrafları gibi muhtelif ihtiyaçlar için destek verilir

Meridyen Derneği burs müracaatları yılda iki defa ilan edilen tarihlerde gerçekleştirilmekle birlikte, öğrenciler aynı dönemde birden fazla müracaatta bulunamaz.

Burs başvurusu reddedilen öğrencilerin aynı başvuru şartları ve talepleri ile tekrar müracat etmeleri halinde, müracaatları değerlendirmeye alınmaz.

 

BURS TAKVİMİ

Meridyen Derneği burs müracaatları 15 Mart-15 Nisan ve 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında olmak üzere yılda iki defa gerçekleştirilir. Burs değerlendirmeleri takip eden 45 gün içerisinde tamamlanır; ilanlar 1 Haziran ve 1 Kasım tarihlerine kadar yapılır.

 

Bu kapsamda kabul veya ret duyuruları;

Derneğimizin web sayfasında veya başka bir platformda yayımlanmaz; sadece müracaat eden şahsın elektronik posta adresine iletilir.

Burs başvuruları kabul edilen öğrencilere yapılacak ödeme miktarı ve ödeme planı, burs başvurusu kabul edildiğine dair bilgilendirme mektubunun iletilmesinden itibaren 15 gün içerisinde şahsın elektronik posta adresine gönderilir.

Derneğimiz reddedilen müracaatlar için gerekçe bildiriminde bulunmaz.

Müracaatı ret edilenlerin belgeleri iade edilmez.

 

NOT: Covid 19 pandemisi sebebiyle yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans, doktora öğrencileri akademik çalışmaların desteklenmesi için yönetmelikte ilan edilen müracaat süresi 15 gün uzatılmış olup 15 Mart – 30 Nisan arası başvurular alınacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER:

Türkiye veya yurtdışında, üniversitelerin İnsan ve Toplum Bilimleri, Sosyal Bilimler, İlahiyat, İletişim, Medya, Hukuk, İktisat gibi (Tıp, Mühendislik ve Doğa Bilimleri hariç) bir alanda Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi veya kabul almış öğrenci adayı olmak.

Başvuru formu.

Özgeçmiş.

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Öğrenci belgesi veya kabul belgesi (Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olduğunu gösteren belge veya Yüksek Lisans veya Doktora programından kabul aldığını gösteren belge).

Not dökümü (transkript) (Doktora öğrencileri için Yüksek Lisans, Yüksek Lisans öğrencileri için ise Lisans olmak üzere en son alınan derecenin ortalaması esas alınacaktır. Buna göre Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimi için mezun olunan üniversitenin not sistemi bazında en az 3.00/4 veya 77/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak şartı aranacaktır).

Yabancı dil sınav sonuç belgesi (YDS ve YÖKDİL için 80, TOEFL gibi yabancı dil sınavları için ise öğrencinin araştırma yapacağı üniversiteden dil yeterliliğinin onaylandığını gösterir belge) veya adayın yapacağı araştırmada kullanacağı yabancı dilde yeterliliğini gösterir belge.

Başvuru mektubu (Desteklenmesi istenilen akademik çalışmanın konusu, literatüre katkısı ve önemi hakkında bilgi içeren en fazla 2000kelimelik bir proje tanıtım mektubu).

Planlama mektubu (Tahmini masraf bütçesi ile söz konusu çalışmanın planlama ve takvimi).

İki adet akademik referans mektubu.

Başka bir kurumdan burs alınması başvuruya engel olmamakla birlikte alınan bu desteğin miktarının belirtilmesi.

Büyük ölçekli burslar için ön kabul alan öğrencilerle sözlü mülakat gerekli görüldüğünde bu mülakata katılım.

Derneğin ek bilgiye ihtiyaç duyduğu durumlarda müracaat sahiplerinin irtibata cevap vermesi.

 

BURS KABULÜ SONRASI YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Bursiyer, kendisine tahsis edilen bursu onay tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanmak zorundadır. Kendisi adına tanımlanmış ve onaylanmış söz konusu bursu hiçbir şekilde erteleyemez. Kullanmadığı takdirde burs hakkını kaybeder.

Büyük ölçekli burslar kapsamında rapor verme yükümlülükleri gereğince yüksek lisans ve doktora bursları alan bursiyerler araştırmaları ile ilgili olarak burslarının başlama tarihinden itibaren 6 aylık dönemi kapsayan iki raporu Meridyen Derneğine iletmekle sorumludurlar.

Dernek gerekli görülen durumlarda raporlar hakkında ek bilgi talebinde bulunabilir. Çalışma takvimi ve/ya raporlama sürecinde eksiklik olması durumunda Dernek bursta kesintiye gidebilir.

Yine büyük ölçekli burslar kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda Meridyen desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin Meridyen Akademi’ye gönderilmesi gerekmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde ise her türlü çalışmanın Dernek faaliyetleri kapsamında sunum şeklinde değerlendirilmesi bursiyerden talep edilebilir.

Dernek vadettiği miktar ve şartlarda bursu sağlamayı taahhüt etmektedir. Ancak Meridyen Derneği, bursu aşağıdaki durumlarda feshedebilir:

 

Yanlış, eksik veya yalan bilgi verme,

Kanuni veya inzibati cezalar alma ve okuldan uzaklaştırılma,

Hangi nedenle olursa olsun Meridyen Derneği ile olan iletişimi kesme,

Burs sürecinde Derneğin izni dışında öğrenim yeri ve dalı değiştirme veya kendi isteği ya da herhangi bir nedenle öğrenimi bırakma,

Kendisine tahsis edilen bursu Derneğin bilgisi dışında veya Dernek tarafından kabul edilmeyen başka bir yerde ve başka bir amaçla kullanma.

Fesih gerektiren durumlarda bursiyer Dernekten aldığı burs miktarını geri ödemekle yükümlüdür.

 

Burs Başvuru Formu için tıklayanız.