Sosyal bilimler sahasında gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra Meridyen Derneği’nin temel faaliyet alanlarından biri de İslam Peygamberi Hz. Muhammed (sav)’i en sağlıklı bilgiler ışığında tanıtmak ve bu bağlamda O’nun mirasının günümüz dünyasında nasıl daha iyi tevarüs edilebileceği noktasında çalışmalar yürütmektir.

Bilhassa karikatür krizi ile başlayan süreçle birlikte Hz. Peygamber’i yeni bir dille ve çağın etkin iletişim araçlarını kullanarak anlatmanın gerekliliğini müşahede eden Meridyen Derneği, 2007 senesinde Sonpeygamber.info projesi ile bu alandaki çalışmalarına başladı. Kısa sürede bir web portalının sınırları aşıldı ve başta “Hadis ve Siret Ödülleri”, “Si­yer Atölyesi”, “Türkiye’de Tüm Yönleriyle Siyer Çalışmaları Sempozyumu”, Hadis ve Siyer Araştırmaları dergisi gibi akademik projeler art arda hayata geçirildi. 2016 yılında gelinen nokta itibariyle hem bu sahadaki çalışmaların akademik bir çatı altında toplanması hem de daha şümullü yeni projelere zemin teşkil etmesi düşüncesiyle bir araştırma merkezinin kurulması dernek yönetimi tarafından kararlaştırıldı. Temelleri bu şekilde atılmış olan Meridyen Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi, kuruluşuyla birlikte “Hadis Veritabanı” gibi uzun soluklu projelerini hayata geçirmek için ilk adımlarını atmış bulunmaktadır. Meridyen Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi, tüm ilmî-akademik çalışmalarını Araştırma ve Strateji Geliştirme Kurulunun rehberliğinde, profesyonel isimlerden oluşan yönetim ve yürütme ekibi ile icra etmektedir.

Araştırma ve Strateji Geliştirme Kurulu
 • Prof. Dr. Hayrettin Karaman
 • Prof. Dr. Raşit Küçük
 • Prof. Dr. Adnan Demircan
 • Prof. Dr. Tahsin Görgün
 • Prof. Dr. Yavuz Ünal

Hz. Peygamber (sav)’in günümüz dünyasında doğru bir dille ve çağın etkin iletişim araçları kullanılarak anlatılması amacıyla çok yönlü uluslararası çalışmalar yürüten ve zamanla çeşitlenen faaliyetlerini 2017 yılı itibariyle kurduğu Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi çatısı altında toplayan kurumumuz, bu kapsamda dijital platformlardaki akademik projelerine bir yenisini daha ekledi. uzun bir hazırlık süreci ve çok sayıda duayen isimle gerçekleştirilen istişareler sonucunda 2016 yılında başlangıç yapan Hadis Veritabanı Projesi ile hem araştırmacıların hem halkın istifade edebileceği büyük ve kapsamlı bir çevrimiçi başvuru kaynağı hazırlanıyor.

100’ü aşkın uzman ismin katılımıyla yürütülen proje ile öncelikli olarak İslami ilimlerin klasik metodolojisinden ödün vermeden bugünün bilgi teknolojilerinin sunmuş olduğu imkanlar doğrultusunda sıhhatli bir bilgi edinme yöntemi kurgulanıp hadislerin güvenilir bir bağlamda ilgililerin istifadesine sunulması hedeflenmektedir.

Veritabanının algoritması planlanırken esas alınan en önemli husus ise hadisin bağlamından kopmasına yahut koparılmasına sebep olacak saiklerin önüne geçmeyi sağlayacak şekilde konuyla ilgili tüm rivayetlerin ve ayetlerin kullanıcıya bir arada sunularak Allah Resulü’nün o konu hakkındaki nihai mesajının tecessüm ve tebarüz edeceği bir çerçeve inşa etmektir. Bu bakımdan rivayetlerin bağlamından koparılarak kullanılması suretiyle Hadis ve Sünnetin tartışma konusuna dönüştürülmesi maksadına matuf kimi yaklaşımların yol açtığı karmaşanın da doğal olarak ortadan kalkacağı aşikardır. Söz konusu algoritma aynı zamanda araştırmacılara büyük kolaylıklar sağlayacak ve normal şartlarda uzun mesai gerektiren taramalar birkaç dakika içerisinde yapılabilecektir. Böylelikle aynı zamanda yeni ilmi çalışmaların hızlanmasına da zemin oluşturulacaktır.

Hadis Veritabanı Projesinin en özgün yönlerinden biri de tercüme safhası olacaktır. Arapça ve Hadis alanlarında uzman isimlerden oluşan bir tercüme ve tashih ekibi ile veri tabanındaki rivayetler aşama aşama yeni baştan Türkçe’ye aktarılacaktır. Yapılan taramalarda kullanıcılar yukarıda belirtilen çerçeve dahilinde hadislerin hem orijinallerine hem de Türkçe tercümelerine ulaşabileceklerdir.

Hadis Veritabanı Projesi kapsamında biri akademik ortamda kullanılabilecek ve diğeri ise kamuya açılacak olan iki farklı arayüzlü bir sistem geliştirilmiştir. Kullanıcılar Hadis Veritabanında şu fonksiyonlardan istifade edebilecektir:

 1. Bir konuyla ilgili rivayetlerin tamamını yeni yapılacak tercümeleriyle birlikte görebilme
 2. Bir konuyla ilgili bir râvinin bütün rivayetlerini yeni yapılacak tercümeleriyle birlikte görebilme
 3. Araştırılan kavramların geçtiği rivayetleri bir arada görebilme
 4. Konu, kavram, Arapça veya Türkçe kelime araması; belirli kaynaklarda, şahıslarda, sıhhat düzeyinde vb. arama yapabilme gibi kapsamlı ve kullanışlı filtreleme
 5. Uzmanları tarafından yapılmış tercümenin yanında hâşiye mantığıyla gerekli açıklamaya ulaşma
 6. Konu esas alınarak sened şemasının çıkarılması imkânı
 7. Sıhhat durumuna göre konuyla ilgili rivayetleri sıralayabilme
 8. Tüm bu sıralanan fonksiyonların bir arada kullanılması marifetiyle kompleks ve esnek filtreler oluşturup detaylı aramalar yapabilme

Sonpeygamber.info ile Hz. Peygamber hakkındaki akademik birikimin topluma taşınması konusunda bir köprü olma misyonuyla hareket eden Meridyen Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi, sadece bununla kalmayıp yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek amacıyla da uzun vadeli bir projeyi hayata geçirdi. Bu alanlarda ülkemizde yapılan bilimsel araştırmalara destek sağlamak gayesiyle periyodik olarak düzenlenmesi planlanan “Hadis ve Siret Araştırma Ödülleri Yarışması” 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017 ve 2019 yıllarında toplam sekiz defa gerçekleştirildi. 2020-2021 dönemi yarışma süreci ise devam etmektedir.

Yarışma kapsamında yüksek lisans ve doktora olmak üzere iki ayrı kategoride hadis ve siret alanlarında ülkemizde yapılmış akademik tezler ödüllendirildi. 2011 yılından itibaren makale kategorisi de yarışmada yer aldı. Bugüne dek 30’a yakın araştırmacının tez ve makaleleri alanlarında birer otorite kabul edilen isimlerden oluşan jüri heyetlerinin değerlendirmeleri sonucu maddi ve manevi olarak ödüllendirildi.

Hadis ve Sirete Hizmet Onur Ödülü

Gerek çalışmalarıyla bu alanlara hizmette bulunmuş, gerekse ilmî hayatını bu alanlara adamış kimselere vefa duygularını dile getirmek amacıyla düzenlenen “Hadis ve Sirete Hizmet Onur Ödülü”nün sahibi her yıl akademisyenlerin ve Sonpeygamber.info okurlarının teklifleri doğrultusunda belirleniyor. Ödüle, 2008 yılında Prof. Dr. Yaşar Kandemir, 2009 yılında Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, 2010 yılında merhum Prof. Dr. İbrahim Canan, 2011 yılında Emin Saraç, 2013 yılında Prof. Dr. Mustafa Fayda, 2015 yılında Prof. Dr. Raşit Küçük layık görüldü. 2017’de merhum Prof. Dr. Talat Koçyiğit‘in hatırasına takdim edilen Hadis ve Sirete Hizmet Onur Ödülü’nün 2019’daki sahibi ise Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma oldu.

Hadis ve Sirete Hizmet Meridyen Özel Ödülü

Hadis ve Sirete Hizmet Onur Ödülü’ne benzer bir amaçla ihdas edilen Hadis ve Sirete Hizmet Meridyen Özel Ödülü 2015 yılında takdim edilmeye başlandı. Diğer ödüllerden farklı olarak bu ödülün sunulacağı isim, Meridyen Derneği üyeleri ile derneğin yönetim ve yürütme kurullarının önerileri doğrultusunda belirleniyor. Hadis ve Sirete Hizmet Meridyen Özel Ödülü 2015 yılında Prof. Dr. Mehmet Görmez‘in oldu. 2017 Hadis ve Sirete Hizmet Meridyen Özel Ödülü ise Prof. Dr. Hayrettin Karaman’a takdim edildi.

YILLARA GÖRE ÖDÜLLER

2008

Tez Ödülleri

Doktora Birincilik Ödülü: Halit Özkan

Yüksek Lisans Birincilik Ödülü: M. Macit Karagözoğlu

Onur Ödülü

Prof. Dr. Yaşar Kandemir

2009

Tez Ödülleri

Doktora Birincilik Ödülü: Elnure Azizova – Ayşe Esra Şahyar

Yüksek Lisans Birincilik Ödülü: Rahile Yılmaz – Hamdi Çilingir

Onur Ödülü

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

2010

Tez Ödülleri

Doktora Birincilik Ödülü: Bekir Kuzudişli

Yüksek Lisans Birincilik Ödülü: Fatma Kızıl

Onur Ödülü

Prof. Dr. İbrahim Canan

2011

Tez Ödülleri

Doktora Teşvik Ödülü: İlhami Oruçoğlu

Yüksek Lisans Birincilik Ödülü: Osman Arpaçukuru – M. Celil Altıntaş

Yüksek Lisans Teşvik Ödülü: Güllü Yıldız

Onur Ödülü

Emin Saraç

2013

Tez Ödülleri

Doktora Birincilik Ödülü: Salih Kesgin
Yüksek Lisans Birincilik Ödülü: Ömer Faruk Akpınar

Makale Ödülleri

Makale Birincilik Ödülü: Nuh Arslantaş – Arif Ulu
Makale Teşvik Ödülü: Tuba Nur Saraçoğlu

Onur Ödülü

Prof. Dr. Mustafa Fayda

2015

Tez Ödülleri

Doktora Birincilik Ödülü: Fatma Kızıl – Mahmut Yazıcı

Yüksek Lisans Birincilik Ödülü: Fatma Betül Altuntaş

Yüksek Lisans Teşvik Ödülü: Özlem Demir

Makale Ödülü

Makale Birincilik Ödülü: Sezai Engin

Onur Ödülü

Prof. Dr. Raşit Küçük

Meridyen Özel Ödülü

Prof. Dr. Mehmet Görmez

2017

Tez Ödülleri

Doktora Birincilik Ödülü: Rahile Kızılkaya Yılmaz

Doktora Mansiyon Ödülleri: Duran Ekizer / Fuat İstemi

Yüksek Lisans Birincilik Ödülü: Şükran Adıgüzel

Makale Birincilik Ödülü: Zübeyde Özben – Abdulvahap Özsoy

Onur Ödülü

Prof. Dr. Talat Koçyiğit

Meridyen Özel Ödülü

Prof. Dr. Hayrettin Karaman

2019

Tez Ödülleri

Doktora Birincilik Ödülü: Mustafa Celil Altuntaş – Fatma Betül Altıntaş

Yüksek Lisans Birincilik Ödülü: Ali Yücel

Makale Ödülü

Makale Birincilik Ödülü: Suat Koca

Onur Ödülü

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma

Hadis ve Siyer Araştırmaları dergisi, tüm çalışmalarını Meridyen Derneği’nin finanse ettiği hakemli bir dergidir. Altı ayda bir, Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır.

Hadis ve Siyer Araştırmaları açık erişim ve şeffaf bilimsel yayıncılık ilkelerini benimser. Tamamıyla gayrı ticari olarak, kamu yararını ve uluslararası bilimsel yayın etik kodlarını gözeterek çalışmalarını sürdürür. Dergi içeriğine gerek matbu gerek çevrimiçi erişim ücretsizdir.

Klasik ve çağdaş hadis ve siyer çalışmalarının bütün yönlerini ele alır. Hadis ve siyer alanlarına bilhassa diğer İslâmî ilimlerin yanı sıra edebiyat, tarih, sosyoloji, psikoloji ve eğitim bilimleri sahalarından gelecek interdisipliner katkıları desteklemektedir. Uluslararası perspektife sahip olmayı vurgulamakta ve farklı ilmî geleneklerden akademisyenlerin çalışmalarını önemli kabul etmektedir. Hadis ve Siyer Araştırmaları, Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca ve Fransızca makalelerin yanı sıra araştırma notu, tercüme, kitap, sempozyum, konferans tanıtım ve değerlendirmelerini de yayınlar.

Dergimiz hakkında detaylı bilgiye ve tüm sayılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Meridyen Derneği tarafından “Önyargısız İslâm” sloganıyla yola çıkılarak kurulan Sonpeygamber.info web portalının açılışı 19 Nisan 2007 tarihinde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanları Mehmet Aydın, Nimet Çubukçu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra, iş, sanat, ilim ve fikir dünyamızdan önemli isimlerin katıldığı görkemli bir törenle yapıldı. İlk iki günde 3.500.000 kişiyi ağırlayarak internet yayıncılığı alanında ülkemizde önemli bir rekora imza atan sonpeygamber.info web portalı kurulduğu günden bu yana önemli mesafeler kat etti.

5 Farklı Dilde Güncel ve Dinamik Yayın

Uluslararası bir perspektifle hareket etmeye özen gösteren Sonpeygamber.info web portalı, Türkçe’nin yanında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça olmak üzere toplam 5 dilde yayın çalışmalarını sürdürmektedir.

Orjinal İçerik Özgün Tasarım

Hz. Peygamber (sav)’in tüm yönleriyle bilimsel veriler ışığında ve yeni bir dille tüm dünyaya tanıtılması amaçlanarak kurulan web portalının gerek içeriği gerekse de tasarımı büyük bir özenle hazırlandı. Alanlarında birer otorite olarak kabul edilen akademisyenlerin danışmanlığında hazırlanan site, birçok yönüyle ilk örnek olarak internet yayıncılığı dünyasındaki önemini artırarak devam ettiriyor.

Sonpeygamber.info web portalımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Hz. Peygamber (sav)’in bütün çağlara örnek teşkil eden hayatını ve güzel ahlakını, modern çağda renkli çizgi filmler ve hareketli bilgisayar oyunlarıyla çocukların dünyasına taşıyan bir web sitesi projesidir.

7-12 yaş arası çocukla, pedagog ve ilahiyatçıların danışmanlığında, internetin sunduğu imkanlar çerçevesinde Hz. Muhammed (sav)’in yaşadığı coğrafyaya doğru yolculuğa çıkarak Örnek İnsan’la tanışmaktadır.

Sitede okul öncesi çocukların da anne-babaları ile birlikte takip edebileceği özel bölümler yer almaktadır.

Web sitemize buradan ulaşabilirsiniz.

İngilizce sitemize buradan ulaşabilirsiniz.

0216 310 30 39

[email protected]

Altunizade Mah. Mahir İz Cad.

No: 26 Kat: 3

34662 Üsküdar / İstanbul

Copyright © 2021, meridyendernegi.org