Hadis Ve Siyer Araştırmaları Dergisi’nin 5 Cilt 1 Sayısı Çıktı

Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi’nin 5 cilt 1 sayısında hakemli makaleler, kitapdeğerlendirmeleri, araştırma notları ve yazışmalara yer verildi. Derginin bu sayısında bulunanmakale, yazar ve mütercimler şöyle:

Makaleler

Güllü Yıldız: Moğultay b. Kılıç’ın el-Hasâisü’n-Nebeviyye Telifi Hakkında Bir İnceleme

Mustafa Celil Altuntaş: Hadīth Indexes of the Ottoman Period before Concordance (al-Mu‘jam al-Mufahras)

Hüseyin Hansu: Fuat Sezgin’in Modern Dönem Hadis Tartışmalarına Katkısı: Yazılı RivayetTeorisiveEtkileri

Fatih Çimen:Memlükler Döneminde Muallak Hadis Tartışmaları ve Bedreddin ez-Zerkeşî

Sinan Pala: “Mânası Sahihtir” Tabiri ve Hakkında Bu İfadenin Kullanıldığı Rivayetler

Fatma Kızıl: Oryantalistlerin Akademik Hadis Araştırmaları: Ana Eğilimler, Yerleşik Kabuller veTemel İddialar

Kitap Değerlendirmeleri

Zeynep Ekici: Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte Amel Olgusu – Bekir Özüdoğru

Araştırma Notları ve Yazışmalar

Zühal Karakaya: İbn Hacer’e Göre İbn Ebû Hâtim’in el-Cerh ve’t-ta‘dîl‘inde Metrûk/Metrûkü’l-hadîsOlarakTavsifEdilenRâvilerinDurumu

Hadis ve Siyer Araştırmaları, uluslararası alan indeksi Index Islamicus’tataranan Hadis ve Siyer merkezli tek dergi. İndeksteki üç hadis ihtisasdergisi arasından ise Türkiye merkezli tek dergi.

Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi’nin bütün sayılarınave dergi içeriğine hadisvesiyer.info adresinden online ulaşabilirsiniz.