Meridyen Circle 2013 Yıllık Toplantısı: Dünyadaki Son Gelişmeler ve Türkiye

Meridyen Circle 2013 yıllık toplantısı 28 Aralık 2013 Cumartesi günü Türkiye’nin entelektüel hayatına yön veren akademisyenlerin katılımıyla Meridyen Derneği’nde gerçekleştirildi.

Meridyen Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hatice Uğur’un açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, ilk oturumun başkanı Marmara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Betül Argıt’ın Meridyen Circle toplantı dizisi ve konuşmacılar hakkında yaptığı bilgilendirmeyle devam etti.

‘Ortadoğu ve Türkiye’deki Gelişmeler’ başlıklı sunumuyla sözü alan İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Talha Köse, Ortadoğu bölgesini merkeze alarak Türkiye’nin dış politikası hakkında genel değerlendirmelerde bulundu.

Dış politikayı, aktörler ve aktörlerin birbiriyle etkileşimi çerçevesinde, bir süreç olarak analiz etmenin faydalı olduğunu düşündüğünü ifade eden Köse, Türkiye’nin 2011 yılından itibaren Ortadoğu’nun parlayan yıldızı olarak görülmekte olduğunu belirtti.

Bütünlükçü bir dış politikası olan Türkiye’nin, bulunduğu coğrafyada düzen kurucu aktör olarak rol aldığını sözlerine ekleyen Köse, bölgeye giydirilen yanlış elbiselerin tasfiye edilerek, Türkiye’nin yalnızca siyasî ve iktisadî varlığı ile değil, kültürel ve entelektüel katkısıyla da bölgedeki düzenin oluşumunu destekleyeceğini ifade etti.

İnsanî etkileşimin artmasıyla bölgede açılımların gerçekleştiğini gözlemlendiği belirten Köse, son dönemde Türkiye’nin önemli arabuluculuk süreçlerini yönetmiş ve barış inşasına yönelik önemli adımlar atmış olduğunu da sözlerine ekledi.

Köse, konuşmasında, Türkiye’nin resmî kalkınma yardımları, 2001 yılından bu yana açılmış dış temsilcilikler, Ortadoğu ülkeleri seyahat verileri ve gerçekleşen toplam yabancı ziyareti ve Ortadoğu ülkeleriyle yapılan ticaretin hacmine dair sayısal veri paylaşımında da bulundu.

Köse, Türkiye’nin Ortadoğu’da, çatışma çözümleri, barış inşasına katkısı ve kültürel gücüyle siyasî, ekonomik ve kültürel öğelerle entegre bir şekilde örülmüş, birleştirici bir dış politika izlediğini ifade ederek sözlerine son verdi.

İlk oturumun ikinci konuşmacısı Somali – Mogadişu Büyükelçisi Dr. Kani Torun, Türkiye’nin Afrika’daki imajı ve Türk – Afrika ilişkileri çerçevesinde yaptığı konuşmada, Kuzey Afrika’da Osmanlı döneminden kalma bir Türk imajı olduğunu; fakat Sahra Altı ülkeleri, Türkiye hakkında fazla bir fikir sahibi olmadığı için şu anda oluşan imajın yeni bir imaj olduğunu ifade etti.

Afrika’nın ne kadar geniş bir coğrafya olduğuna vurgu yapan Torun, konuşmasında, Türk – Afrika ilişkilerini ‘Somali’ örneği üzerinden, ‘ticaret’, ‘diplomasi’ ve ‘kültür’ olmak üzere üç ana başlık üzerinden anlattı.

Su kuyuları açılması, okul ve hastane yapılması gibi Türkler tarafından yapılan bütün yardımların halka direkt olarak ulaştığını ifade eden Torun, bu yardımların Somali’deki Türk imajını olumlu yönde etkilemekte olduğunu belirtti.

Konuşmasında, Afrika’ya yönelik yapılan yanlışlardan arınmak için yapıcı eleştirilere de yer veren Torun, bölgeye yönelik yapılan çalışmalar üzerinde uzun vadeli ve stratejik düşünülmesi ve bu çalışmaların sürdürülebilirliğinin olmasının önemini vurguladı.

Türkiye’nin Afrika’ya yönelik ülke bazında planlama yapması ve yardım konusunda kurumlar arasında karşılıklı bir etkileşim ve koordinasyon çerçevesinde çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Torun,  bölgeye dair yayınlanan eser ve düzenlenen seminer sayısının arttırılması suretiyle Afrika hakkında kültürel farkındalığın oluşturulması ve bölgenin daha fazla gündeme getirilmesini amaçladıklarını belirterek sözlerine son verdi.

Oturum, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından son buldu.

Meridyen Circle 2013 Yıllık Toplantısı’nın ikinci oturumu, oturum başkanı Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Dr. Sevinç Alkan Özcan’ın açılış konuşmasıyla başladı. ‘Rusya’daki gelişmeler ve Türkiye’ başlığı çerçevesinde sunumuna başlayan İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Vügar İmanov, Rusya’daki Türkiye algısının tarihçesi hakkında yaptığı kapsamlı değerlendirmede, Rusya’daki Türk ve Müslümanlar’ın Türkiye konusundaki algısındaki farklılığına da değindi.

Rusya’dan ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin artışına da vurgu yapan İmanov,  bu ziyaretçilerin algısının kırılgan ve geçici olabileceğini ifade ederek, ileri dönemde bu algıların değişkenlik gösterebileceğini de sözlerine ekledi.

İmanov, Rus coğrafyasının farklı bölgelerinde, Türkiye algısı ve Türkiye’nin bölgesel rolü hakkında yapılan anketlerin sonuçlarını paylaşarak konuşmasına son verdi.

Meridyen Circle 2013 Yıllık Toplantısı, dinleyicilerin soru ve paylaşımlarıyla katıldıkları değerlendirmelerle son buldu.