Sare Davutoğlu Meridyen Toplantıları’nda

Meridyen Toplantıları’nın dördüncüsü Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu’nun katılımıyla 17 Ocak 2015 Cumartesi günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da gerçekleştirildi.

Çok sayıda akademisyen, sanatçı ve yazarların yanı sıra, milletvekilleri, bakan eşleri, iş kadınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Meridyen Derneği’nin üye ve gönüllülerinin katılımıyla “Eğitim ve Çok Kültürlülük” teması çerçevesinde gerçekleşen toplantı, sunucu İnci Ertuğrul’un hoş geldiniz konuşması ve Meridyen Derneği’nin faaliyet alanlarını konu alan kısa tanıtım videolarıyla başladı.

Onur konuğu Sare Davutoğlu konuşmasına dernek bünyesinde yapılan çalışmaların önemine değinerek başladı:

“2006 yılında kurduğumuz Meridyen Derneği’nin bu güzel etkinliğinde sizlerle birlikte olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Meridyen; idealizmin, inanmışlığın, gönüllü birlikteliğin ve dayanışmanın bir eseridir. Kurulduğu günden bu yana sosyal bilimler alanında gençlerimizin önüne yeni ufuklar açmaya çalışıyor. Azimli, öğrenme arzusuyla dolu genç dimağlara maddi ve manevi destek oluyor. Bu fedakârlıklar her şeyden önce doğru, dürüst, hayırlı insanlar yetiştirmek için yapılıyor. Dünya, coğrafi sınırlardan, dillerden, mezheplerden önce sadece insan olabilmeyi yeniden hatırlasın diye, bu hatırlatma çabasına bir destek de Meridyen’den ve onun gayretlerinden geliyor. Bu yüzden dokuz yıldır Meridyen Derneği’nin çalışmalarında yer almaktan büyük mutluluk duydum ve bugün de aranızda olmanın heyecanını yaşıyorum.”

“Meridyen’in dernek olarak kurumsallaşmasına da vesile olan Sonpeygamber.info, bildiğiniz gibi  2005’de Danimarka’da gerçekleşen  Fransa’dakine benzer bir karikatür krizinden sonra faaliyete geçirildi,” diyen Sayın Davutoğlu sözlerine Sonpeygamber.info Web Portal projesinin dünyada barışın, adaletin, hak ve özgürlüklerin savunulması yanında, çok kültürlülük, hoşgörü ve merhamet çağrılarının da yükselmesine katkıda bulunduğundan bahsetti.

“Danimarka’da yayınlanan menfi ve maksatlı yayınların sonrasında, Peygamber Efendimiz (sav)’i dünyaya doğru anlatmanın bir yolu olarak düşünüldü. Sadece İslam dünyasına değil Batı dünyasına da sevgi ve merhamet dininin elçisi farklı dillerde tanıtıldı ve tanıtılmaya devam ediyor. Bugünden geriye bakınca ne kadar da isabetli bir iş, hayırlı bir çizgi başlattığımızı görüyorum. Zira böylesi provokasyonlar karşısında anlamlı cevaplar üretmek açısından çok önemli bir örnek oluşturuyor. Bugün bir kez daha anlıyoruz ki farklı inanç ve kültürler arasındaki bu gerilimler birbirlerini yeterince tanımamaktan ve anlayamamaktan ileri geliyor. Sonpeygamber.info’da  kritik bir noktada çok hassas bir temas için zemin oluşturuyor.”

Sare Davutoğlu, şu şekilde devam etti:

“Bugün bizi bir araya getiren Meridyen Derneği bugüne kadar yaptığı çok önemli çalışmalarla örnek STK’larımızdan biri. Meridyenler, bir kutuptan diğerine uzanıp dünyayı saran çizgilerdir. Bu coğrafi kavram, derneğin amaç ve hedeflerini çok güzel anlatıyor. Meridyen Derneği insanlar arasındaki mesafeleri ortadan kaldırmak ve farklılıkları kültürel bir zenginliğe dönüştürmek için çaba harcıyor. Evrensel bilgi birikimini toplumsal değerlerle harmanlamayı ve buradan özgün bir dil ve düşünce geleneği oluşturmayı amaçlıyor. Bu amaçla toplumsal değerlerle günün ihtiyaçlarını makul bir denge içinde buluşturan sosyal bilim çalışmalarına destek veriyor. Eğer çok kültürlülüğü ve birlikte yaşama pratiklerimizi, sosyal bilimler alanındaki çalışmalarla harmanlayabilirsek çözümler üretebiliriz. Meridyen Derneği, bu anlamda gençlerimize hem rehberlik ediyor, hem de motivasyon kazandırıyor. Maddi kaynaklarını günümüzün sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gözeterek toplum yararına kullanıyor. Yani farklı kültürlerin bir arada yaşamasına, kaynaşmasına, zenginleşmesine zemin hazırlıyor, toplumsal uzlaşı kültürüne yatırım yapıyor. Sadece içe dönük değil, dışa dönük de bir vizyonu var. Geçmişten geleceğe ve yerelden evrensele uzanan köprüler kuruyor. Meridyen ve benzeri gönüllü kuruluşlar sayesinde birlikte yaşayabilme tecrübemizi tüm dünya ile paylaşmaya çalışıyoruz.”

“Sonpeygamber.info Web Sayfası, birlikte yaşamanın temel ilkelerini asırlar önce ortaya koyan Hz. Peygamber (sav)’in örnek yaşamını farklı kültürlere aktarıyor. İşte bu erdemli yolda onlarla birlikte yürüyenlerden olmaktan daima gurur duyacağım. Başta Meridyen Derneği olmak üzere insana, insanlığa, barışa ve özgürlüğe katkı sağlayan her çabaya şükran duyuyorum.

Konuşmasının ardından Sayın Davutoğlu’na, Meridyen Derneği Başkanı Saliha Büyükdeniz tarafından teşekkür beratı takdim edildi.