Av. Kezban Hatemi Meridyen Münazara Kulübü Eğitim Programı’nda!

Meridyen Münazara Kulübü eğitim programının 26 Şubat Perşembe günü yapılan dersi Av. Kezban Hatemi’nin katılımıyla dernek merkezinde gerçekleştirildi.

Meridyen Münazara Kulübü üyelerinin katılımıyla gerçekleşen dersin öncesinde, Meridyen Münazara Kulübü eğitmeni Yavuz Yiğit“Meridyen Münazara Kulübü Eğitim Programı” hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

Dini Özgürlükler” konusu çerçevesinde gerçekleşen eğitimde, Av. Kezban Hatemi sözlerine şöyle başladı:

“Size söylenen her şeyi baştan kabullenmeyin, araştırarak gerçeğe varmaya çalışın. Araştırırsanız, olayları irdeleme ve algılama ufkunuz genişler. Anadolu’da yetişen çocuklar bizleri idare etmektedir. Büyük bir teşkilatlanmadan geçerek, ülkenin en alt kademesinden en üst kademesine kadar emek vererek, yanarak, kavrularak, hamurlaşarak, siyaseti öğrenerek siyaset yapanlar bu ülkenin gerçek siyasetçileridir.”

Hatemi, sözlerine azınlıklar ve inanç özgürlüğü hakkında bilgi vererek devam etti:

“Azınlıklar ve inanç özgürlüğü, şüphesiz en temel hak ve özgürlükler arasındadır. Din ve vicdan özgürlüğü, anayasanın 24. maddesinde yerini bulan bir özgürlüktür. Allah’ın bize bir lütfudur, vazgeçilmez, tartışılmaz ve sosyal kontratlarla verilmiş haklar değildir. Temel hak ve özgürlükler, din ve vicdan özgürlüğü vazgeçilmez haklardandır. Vatan önemlidir. Nasıl ki anne ve babamıza biyolojik bir bağla bağlıysak, vatan dediğimiz topraklara da doğdumuz topraklar olarak bağlıyız.”

Kültürel varlıkların korunmasında titiz davranılmasının gerekliliğine dikkat çeken Hatemi, son olarak ruhban okulları, Ermeni meselesi ve demokrasi hakkında verdiği bilgilerle sözlerini sonlandırdı.

Eğitim, Av. Kezban Hatemi’nin öğrencilerin sorularını cevaplamasının ardından son buldu.