“Sîreti Sûrette Görmek” Çalıştay dizisi “Hz. Peygamber’i Kurmaca Dünyada Yazmak” başlığıyla başladı

Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi işbirliği ile Hz. Peygamber’in sanat ve edebiyat formlarıyla anlatımı meselesini kapsamlı bir şekilde ve disiplinlerarası bir perspektifle tartışmaya açmayı hedefleyen bir proje hayata geçiriliyor.

“Sîreti Sûrette Görmek” Çalıştay dizisinin birinci toplantısı “Hz. Peygamber’i Kurmaca Dünyada Yazmak” başlığıyla 29 Kasım 2017 Çarşamba günü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde düzenlendi.

Roman ve öykü gibi modern edebî türler ile siyer yazıcılığı arasındaki ilişkinin ele alındığı ilk toplantı, Meridyen Derneği Başkanı Melike Koç ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın “Hz. Peygamber’in Hayatını Kurmak”, “Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Özel’in Düğüm ve Kutsal Çözüm: Hz. Peygamber ’in Hayatındaki Düğümlerden Bir Roman Çıkar mı?”, Ömer Lekesiz’in “Hakikat ile Hayal Arasında Suretlendirmenin Dilleri” başlıklı tebliğlerin sunulduğu Birinci Oturum, Prof. Dr. Mehmet Narlı’nın müzakere konuşmasıyla sona erdi.

İkinci Oturum, Doç. Dr. Ebru Burcu Yılmaz’ın “Romanın Ontolojik Temelleri ve Kurmaca İçinde Kutsalın Yansımaları”, Güray Süngü’nün “Edebiyatın İmkânları Açısından Bir Yöntem Önerisi”, Necip Tosun’un “Kurmacada Hz. Peygamber’i Anlatmada Tereddüt: Kurgu, Gerçeklik, Kutsal”  başlıklı konuşmalarının ardından Dr. Şerif Eskin’in müzakeresi ile sona erdi.

Toplantının öğleden sonra devam eden Üçüncü Oturumunda, Esra Fahriye Poyraz “Hz. Peygamber’in Edebî Verimlerle Anlatılmasında Değişen Paradigmalar ve Siyerin Roman Çıkmazı”, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özel “Modern Kurguda İki Peygamber: Hz. İsa ve Hz. Muhammed”, Yrd. Doç. Dr. Zeynep K. Şerefoğlu Danış “Kurmacanın Sınırları, Anlatının İmkânları ve Sîretin Romanda Tezâhürü: Gizli Özne Örneği” ve Yrd. Doç. Dr. Mesut Koçak “Âşinalık Vermeyip Bîgâne Resmin Kullanmak ya da Büyülenme ve Şok Kıskacında Sîret-i Nebi” başlıklı tebliğlerini sundular. Bu oturumun müzakeresini Prof. Dr. Alâattin Karaca ve Cemal Şakar gerçekleştirdi.

Son oturumda Prof. Dr. Şaban Sağlık “Popüler Kültür ve Hz. Muhammed Konulu Romanlar”, Doç. Dr. Turgay Anar “Siyerden Romana Düşüş: Hz. Peygamber’i Konu Edinen Türk Romanlarında Bellek, Bilinç ve Tasvir”, Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu “Sana Gerçeği Vadetmedim: Postmodernizm ve Hz. Peygamber”, Prof. Dr. Ertan Örgen “Hz. İsa’yı Yeniden Canlandıran Bir Roman Olarak Nikos Kazancakis’in Yeniden Çarmıha Gerilen İsa Romanı” başlıklı tebliğlerini sundu.

Yoğun katılımın olduğu ilk toplantı, Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu ve Doç. Dr. Özlem Fedai değerlendirme konuşmalarıyla sona erdi.

Çalıştaylarda sunulan tebliğler ve müzakereler, Meridyen Derneği tarafından kitaplaştırılarak yayımlanacak.