Sîreti Sûrette Görmek / Değerlendirme Toplantısı

Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi işbirliği ile Hz. Peygamber’in sanat ve edebiyat formlarıyla anlatımı meselesini kapsamlı bir şekilde ve disiplinlerarası bir perspektifle tartışmaya açmayı hedefleyen bir proje hayata geçirildi. “Sîreti Sûrette Görmek” üst başlığıyla düzenlenmeye başlanan bir dizi çalıştayda edebiyattan sinemaya, klasik sanatlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimleri masaya yatırılıyor. Projede bir taraftan örnekler üzerinden eleştirel durum değerlendirmesi yapılırken bir taraftan da yapıcı teklifler sunulması amaçlanmakta.

Bu bağlamda 29 Kasım 2017’de “Hz. Peygamber’i Kurmaca Dünyada Yazmak” başlığıyla düzenlenen ilk toplantıda roman ve öykü gibi modern edebî türler ile siyer yazıcılığı arasındaki ilişki ele alınırken 11 Nisan 2018’de “Modern Şiirde Hz. Peygamber’i Söylemek” temasıyla tertiplenen ikinci çalıştayda modern şiirin imkânları üzerinde duruldu.

Sîreti Sûrette Görmek çalıştay dizisinin üçüncü toplantısı, “Siyer ve Görsel Sanatlar” başlığıyla 25 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirildi ve bu çalıştayda  sinema ile görsel sanatlar tartışma konusuydu.

Sîreti Sûrette Görmek çalıştay dizisinin dördüncü toplantısı ise  “Siyer ve Klasik Sanatlar” başlığıyla 20 Mart 2019 tarihinde Marmara Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Dördüncü çalıştayda hat, minyatür ve musiki sanatlarının imkânları ve siyeri ele alış biçimleri tartışıldı.

Sîreti Sûrette Görmek çalıştay dizisinin değerlendirme toplantısı, 19 Haziran Çarşamba günü Meridyen Destek Derneği Toplantı Salonunu’nda gerçekleştirildi. Toplantı, Meridyen Destek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Melike Koç ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Doç Dr. Turgay Anar’ın başkanlığını yaptığı toplantıya, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özel, Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, Prof. Dr. Mete Çamdereli, Doç Dr. Nicole Kançal Ferrari, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Taşkent, Zeynep K. Şerefoğlu Danış, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Celal Fedai, Nevin Meriç, İhsan Kabil, Doç. Dr. Özkan Gözel, Öğr. Gör. Betül Bilgin ile Meridyen Destek Derneği yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Geçmiş çalıştaylara dair genel değerlendirme konuşmalarıyla başlayan toplantıda, çalıştay raporuna yansıması gereken konu başlıkları, eleştiriler, eksik kaldığı tespit edilen ve yeni tartışmalara açık olan alanlar ile teklifler masaya yatırılırken bundan sonraki hedeflere ve projelere de dikkat çekildi.