‘Nesiller Buluşuyor’ Toplantı Dizisi

Meridyen Derneği, kuruluşunun ilk yıllarında ‘aile’, ‘gençlik’ ve ‘çocuk’ gibi toplumu yakından ilgilendiren konularda düzenlediği etkinliklere 2009-2010 döneminde bir yenisini daha eklemiştir.

‘Nesiller Buluşuyor’ adlı interaktif bir toplantı dizisiyle farklı kuşakları biraraya getirmiş, gençler ve yetişkinler arasında iletişim ortamı inşa etmiştir.

‘Nesiller Buluşuyor’ Toplantı Dizisi ile gençler ve yetişkinler arasındaki çatışma alanlarından hareketle kuşaklararası iletişim sorunları 6 ay süren interaktif toplantı dizisi ile ele alınmıştır.

Alanında uzman akademisyenlerin katıldığı aylık toplantılarda ‘Özgürlük Talepleri’, ‘Tüketim Alışkanlıkları’, ‘Zaman Kullanımı’, ‘Gelenek Algısı’, ‘Ahlâki Değerler’ gibi özel temalar çerçevesinde farklı kuşaklar biraraya gelerek, aktif bir iletişim ortamı oluşturmuşlardır.